Tagesarchive: 17. August 2020

Chỉ còn thiếu một điều…

Diese Galerie enthält 1 Foto.

1. “Nếu anh muốn vào cõi sống” Theo bản văn Tin Mừng, “sự sống đời đời” không phải là phần thưởng người ta đương nhiên được hưởng, vì giữ các giới răn hay làm điều gì đó tốt đẹp, như … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Chỉ còn thiếu một điều…