Tagesarchive: 10. August 2020

Cho đi thì còn, giữ lại thì mất

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nêu ra một nghịch lý gay gắt người đời khó hiểu được: “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Cho đi thì còn, giữ lại thì mất