Tagesarchive: 8. August 2020

THÁNH ĐAMINH : NHÀ GIẢNG THUYẾT

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Mặc dầu là tổ phụ của một Dòng chuyên việc giảng thuyết, Thánh Đa Minh không phải là nhà Thuyết Giáo bẩm sinh. Ngài đã phải nỗ lực nhiều để trở thành nhà Thuyết Giáo. Mặc dầu là tổ phụ … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on THÁNH ĐAMINH : NHÀ GIẢNG THUYẾT