Tagesarchive: 18. August 2020

Thuộc về Chúa

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Lạy Chúa Giêsu, Sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con cho Chúa tất cả Để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. Chúa thích … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Thuộc về Chúa