Tagesarchive: 16. August 2020

Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Bài Tin Mừng hôm nay nói cho chúng ta về một người mẹ. Vậy, trước hết chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban cho từng người chúng ta quà tặng tuyệt vời là mẹ của chúng ta, là “người … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!