Được Vào Cõi Cha

Con được sạch vết tội tổ tông
Con được thắp sáng trái tim hồng
Con được tắm trắng ánh bình minh
Con được đốt tâm lửa Phục Sinh
Con được trao hoàn nguyên một phẩm giá
Con được là một sinh linh rất lạ
Con được ban cả vũ trụ bên mình.

Con được bay hướng về Cõi CHA
Con được ôm sóng biển mặn mà
Con được bơi khắp chốn phong ba
Con được đi giữa thênh thang trời lộng
Con được ru với nhạc lòng sống động
Con được yêu bằng Tình yêu Sự sống.

Cha đã hứa, ngày về Trời dọn chỗ cho con
Cha chắc chắn chẳng để con sống héo mòn
Cha hằng ngày nuôi con trong Thần Khí
Cha đặt con vào nôi ấm dương gian
Cha đỡ con cùng vươn vai lớn dậy
Cha dắt con và chỉ đàng rẽ lối Nhà CHA

Cõi CHA là hiện thực
Cõi CHA là vĩnh hằng
Cõi CHA là cùng đích
Cõi CHA chốn hợp hoan.

Tác giả: Dã tràng cát.

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.