Tagesarchive: 18. April 2019

Tâm Tư Phút Cuối

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Trước giờ chịu khổ nạn của mình Chúa Giêsu đã luôn gần gủi và dành hết thời giờ với các môn đệ. Ngài muốn tâm sự những cảm xúc mà Ngài đang trải nghiệm với họ trước thử thách lớn … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Tâm Tư Phút Cuối