Tagesarchive: 5. April 2019

Ðiên vì tình yêu Chúa

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Vào năm 1943, cô Chiara Lubic đã khởi xướng phong trào Focolare, tạm dịch là “Phong Trào Tổ Ấm” với lý tưởng hiệp nhất tất cả các thành phần dân Chúa. Chiara Lubic lúc ấy là một cô gái trẻ … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Ðiên vì tình yêu Chúa