Tagesarchive: 19. April 2019

7 lời sau cùng của Chúa Giêsu trên Thập Giá

Diese Galerie enthält 1 Foto.

1. “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ” (Lc 23, 34). Câu nói đầu tiên của Chúa Giêsu trên thập giá là lời tha thứ, lời của một trái tim chan chứa yêu thương. Chúa chịu chết để mong xóa … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on 7 lời sau cùng của Chúa Giêsu trên Thập Giá