Tagesarchive: 10. April 2019

Hãy ở lại trong Chúa

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Nếu các ông ở lại trong lời Tôi thì các ông thật là môn đệ Tôi” (Ga 8, 31). Lời này Chúa trao gởi từng đứa con hiếu thảo của Chúa nơi trần gian. Người con hiếu thảo bao giờ … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Hãy ở lại trong Chúa