Tagesarchive: 8. April 2019

Tôi là ánh sáng thế gian

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu thường dùng lối nói “Tôi-là” để long trọng khẳng định mình. Sau đó, đôi khi Đức Giêsu còn đưa ra một lời mời, một lời hứa. “Tôi là Bánh ban sự sống. Ai đến … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Tôi là ánh sáng thế gian