Tagesarchive: 25. April 2019

BÌNH AN CHO ANH EM

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Hơn 48 tiếng đồng hồ trôi qua, kể từ khi Đức Giêsu bị bắt, chịu khổ hình trên thập giá và được mai táng trong mồ. Golgotha vẫn là nỗi ám ảnh các môn đệ. Con đường đau khổ mà … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on BÌNH AN CHO ANH EM