Tagesarchive: 6. April 2019

HÃY ĐẾN MÀ XEM!

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Có hai tiêu chuẩn để đánh giá một đối tượng: – Nhìn bề ngoài. – Xem bên trong. Khả năng của con người luôn luôn bị giới hạn, thường người ta chỉ nhìn bề ngoài một đối tượng mà đánh … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on HÃY ĐẾN MÀ XEM!