Tagesarchive: 3. April 2019

Công Việc Của Cha

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Một họa sĩ chuyên vẽ chân dung nọ di chuyển đến một thành phố nhỏ với hy vọng tìm được nhiều khách hàng. Vừa đến trước cửa thành, ông gặp ngay một người say rượu. Hai bên trao đổi với … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Công Việc Của Cha