Tagesarchive: 9. April 2019

Giương cao Con Người lên

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Khi các ông giương cao Con Người lên…” (c. 28). Đó là cách diễn tả về cái chết của Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan. Cái chết trên thập giá đúng là một sự giương cao nhục nhã, đau đớn. … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Giương cao Con Người lên