Tagesarchive: 7. April 2019

NHÌN VÀO NỘI TÂM ĐỂ NHẬN BIẾT TỘI MÌNH

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Người ta thường nhìn ra ngoại giới nhưng rất ít khi nhìn vào nội giới, nhìn vào nội tâm mình. Con người có mắt nhìn ra mà không có mắt nhìn vào. Khuôn mặt duy nhất trên đời chúng ta … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on NHÌN VÀO NỘI TÂM ĐỂ NHẬN BIẾT TỘI MÌNH