Tagesarchive: 17. April 2019

Có phải con là người đang phản bội Thầy không?

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Lúc nào chúng ta cũng có thể hỏi Chúa Giêsu cùng câu hỏi đó, dù mỗi ngày chúng ta cùng chia sẻ một bàn tiệc với Chúa trong Thánh Lễ… Lời Chúa: Mt 26, 14-25 Các thượng tế muốn giết … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Có phải con là người đang phản bội Thầy không?