Dụ Ngôn Nén Bạc

Một hôm, có một trang chủ nọ giao cho bảy người thợ mỗi người phải cưa cho ông ta một khúc cây.

Người thứ nhất nói: Khúc cây của tôi còn tươi quá, e lưỡi cưa sẽ mắc trong đó. Tôi chờ cho tới khi nó khô thì mới cưa. Thế là anh đi nghỉ. Người thứ hai: Lưỡi cưa của tôi cùn quá rồi. Tôi chờ ông chủ đổi cho tôi một lưỡi cưa sắc bén hơn rồi tôi sẽ cưa. Và anh cũng đi nghỉ.

Người thứ ba: Khúc cây này cong bên này bên kia. Tôi chờ ông chủ đổi khúc khác thẳng hơn. Anh cũng đi nghỉ. Người thứ tư: Khúc cây này quá cứng, cứng gấp hai lần loại cây thường. Tôi chờ có khúc khác mềm hơn. Anh cũng đi nghỉ.

Người thứ năm nói trời nóng quá. Đợi ngày nào mát trời hãy cưa. Và anh cũng nghĩ. Người thứ sáu: Hôm nay tôi nhức đầu. Đợi tới khi nào khỏi, tôi mới cưa. Và anh cũng nghỉ.

Người thứ bảy cũng nhận một khúc cây còn tươi, cũng cong bên này bên kia, thịt cũng rất cứng, lưỡi cưa của anh cũng cùn, trời hôm đó cũng nóng và hôm đó anh cũng nhức đầu. Nhưng anh đi mài lưỡi cưa và bắt tay vào việc. Nhờ lưỡi cưa đã được mài sắc, khúc cây đã được cưa xong, do trời nóng và do làm việc, anh làm việc đô mồ hôi ra và hết nhức đâu. Anh sung sướng vì hoàn thành công tác được giao. Hôm sau anh xin ông chủ cho anh một khúc cây khác để cưa nữa.

Thật đáng khen ngợi cho người thợ thứ bảy, bởi anh rất giống với những người đầy tớ tài giỏi và trung tín. Nếu được phép áp dụng Lời Chúa trong bài Tin mừng hôm nay thì chắc chắn ông chủ sẽ nói với người thợ thứ bảy rằng: Khá lắm! Hỡi người thợ tài giỏi và trung thành của ta! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều hơn cho anh. Hay vào mà hưỏng niềm vui của chủ anh.

Quả thật, Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người một số nén bạc. Ta thường hiểu những nén bạc như là những khả năng của mỗi người, cũng có thể hiểu là thời giờ hay chính cuộc sống của mỗi người chúng ta.

Thật là ngạc nhiên khi Chúa trao không đồng đều, kẻ thì được nhiều, người thì được ít. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là mỗi người sử dụng những nén bạc đó ra sao. Bỏi thế người đã lãnh năm nén bạc và người lãnh hai nén bạc nếu biết sử dụng tốt thì cũng được thưởng như nhau.

Cách sử dụng tốt những nén bạc là làm cho chúng sinh lời mà làm cho chúng sinh lời không hệ tại số lượng nén bạc được gia tăng, mà là hệ tại tấm lòng của người tôi tớ: người ấy biết chủ tín nhiệm mình nên để đáp lại anh cũng phải hết lòng với ông chủ của mình.

Bởi thế, chúng ta phải biết cám ơn Chúa từng giây phút trong mỗi ngày, vi dù mình có tài hèn sức mọn, Chúa vẫn tin tưởng trao gửi cho chúng ta những nén bạc của Ngài để chúng ta sinh lời cho Chúa. Năm nén, hai nén hay một nén điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là sinh lợi ra. Cuộc sống chúng ta phải biết sinh lợi cho Nước Chúa và cho anh chị em mình như nén bạc phải sinh lợi cho ông chủ.

Các bạn thân mến,

Xin Chúa giúp chúng ta biết can đảm đón nhận những nén bạc Chúa ban, biết sinh lợi những nén bạc Chúa trao và biết trung thành với những bổn phận hằng ngày trong vui vẻ.

Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.