Tagesarchive: 1. September 2018

Dụ Ngôn Nén Bạc

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Một hôm, có một trang chủ nọ giao cho bảy người thợ mỗi người phải cưa cho ông ta một khúc cây. Người thứ nhất nói: Khúc cây của tôi còn tươi quá, e lưỡi cưa sẽ mắc trong đó. … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Dụ Ngôn Nén Bạc