Tagesarchive: 24. September 2018

Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường?

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường” Đó là những chứng nhân Tin mừng đã để cho tiền bạc, danh vọng, tham vọng quấy nhiễu và chi phối mình, làm lu mờ Ánh … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường?