Tagesarchive: 22. September 2018

Hạt giống Lời Chúa

Diese Galerie enthält 1 Foto.

1. Dụ ngôn đầu tiên Đức Giêsu kể nhiều dụ ngôn, nhưng dụ ngôn “Người Gieo Giống” là dụ ngôn đầu tiên. Vì thế, dụ ngôn này có tầm quan trọng đặc biệt; thực vậy, Đức Giê-su nói với các … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Hạt giống Lời Chúa