Tagesarchive: 28. September 2018

“Thế còn anh em bảo Thầy là ai?”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Chúa Nhật (19/06), ĐTC Phanxicô đã đặt câu hỏi rằng, “Đối với mỗi người chúng ta thì Chúa Giê-su là ai?”. Ngài chia sẻ về bài Tin Mừng theo thánh Luca thuật lại việc Chúa Giê-su hỏi các tông đồ, “Dân chúng bảo … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Thế còn anh em bảo Thầy là ai?”