Tagesarchive: 27. September 2018

Ðức Giêsu Kitô là ai?

Diese Galerie enthält 1 Foto.

1. Chứng tích lịch sử Có thật Ðức Giêsu Kitô đã sống trên trái đất này, hay là Ngài chỉ là một nhân vật giả tưởng? Theo lịch sử ghi chép lại do Flavius Josephus, là một người Roma không … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Ðức Giêsu Kitô là ai?