Tagesarchive: 30. September 2018

Quyết liệt dứt khoát với tội lỗi.

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Nếu mỗi chi thể phạm tội đều phải bị cắt bỏ, chắc chắn không một ai lành lặn. Không thể hiểu theo nghĩa đen những lời Đức Giêsu nói hôm nay. Tuy nhiên cũng không được loại trừ tính chất … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Quyết liệt dứt khoát với tội lỗi.