Tagesarchive: 13. September 2018

“Anh em hãy có lòng nhân từ”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay, Đức Giê-su mời gọi chúng ta : Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Chúng ta có thể tự hỏi : thế nào là nhân … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Anh em hãy có lòng nhân từ”