Tagesarchive: 23. September 2018

Chọn lựa để phục vụ

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Nơi nào có phục vụ, có chăm sóc, có chia sẻ không tính toán và cầu cạnh giữa con người với nhau, thì nơi đó người ta sẽ thấy được sự chân thực của tình yêu. Trái lại, khi con … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Chọn lựa để phục vụ