Tagesarchive: 4. September 2018

Lời có uy quyền

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Lc 4, 31-37 Khi ấy, Đức Giêsu xuống Caphácnaum, một thành miền Galilê, và ngày sabát, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì Người nói năng có thẩm quyền. Trong hội đường, có … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Lời có uy quyền