Tagesarchive: 26. September 2018

HÀNH TRANG NGƯỜI MÔN ĐỆ

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Ai đi xa cũng phải chuẩn bị hành trang. Chuyến đi càng xa thì hành trang càng nhiều. Chuyến đi càng quan trọng thì hành trang càng phải chọn lựa, tính toán. Hôm nay Đức Giêsu sai các môn đệ … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on HÀNH TRANG NGƯỜI MÔN ĐỆ