Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em (Mt 23,11)

Theo các văn thư của Đức Giáo hoàng Innocente để lại, thì thời của ngài, tức thế kỷ XII, là một trong những thời kỳ suy thoái nhất của giáo huấn về đức tin và luân lý: tệ đoan lan tràn khắp nơi, các phe phái quá khích nổi lên, nhiều người phê bình chỉ trích các vị lãnh đạo Giáo hội vì cuộc sống phản chứng của các ngài. Lúc đó thánh Phanxicô Assisie xuất hiện, ngài không chỉ trích ai, nhưng ý thức rằng kẻ phải ăn năn sám hối trước tiên là chính ngài; ngài không khoe khoang, không tham lam, không giả hình, nhưng cố gắng sống đạo một cách nghiêm túc; ngài cho đi đến tận cùng trọn cuộc sống nghèo khó, bác ái, phục vụ, khoan dung. Lý tưởng của thánh Phanxicô chẳng mấy chốc đã được nhiều người chia sẻ, Giáo hội được hồi sinh, nhiều tâm hồn được đổi mới, mùa xuân thiêng liêng được nở rộ nhiều thế kỷ liên tiếp.

Trong giai đoạn hiện nay, mẫu gương của thánh Phanxicô Assisie thôi thúc chúng ta hơn bao giờ hết.

Tin Mừng hôm nay không phải là một bản án trút xuống một vài thành phần nào đó trong Giáo hội, mà phải là một lời mời gọi sám hối cho mọi người. Quả thật, Chúa Giêsu không chỉ kết án thái độ giả hình của những biệt phái, mà còn kêu gọi mọi người hãy đề phòng thái độ giả hình ấy. Giả hình là căn bệnh chung của tất cả những ai mang danh hiệu Kitô. Thật thế, nếu giả hình là tách biệt giữa niềm tin và cuộc sống, thì có ai trong chúng ta dám tự phụ mình không rơi vào một thái độ như thế? Giả hình vẫn là cơn cám dỗ cơ bản và triền miên trong cuộc sống người Kitô hữu. Khi căn tính Kitô chỉ là một danh xưng mà không được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày, khi sinh hoạt tôn giáo chỉ đóng khung trong bốn bức tường nhà thờ, khi lòng đạo đức được thúc đẩy bởi khoe khoang, tự phụ, khi cuộc sống đạo không là lối sống về niềm tin, mà là trở ngại cho nhiều người đến với Chúa và Giáo hội, phải chăng đó là một cuộc sống giả hình?

Câu hỏi mà chúng ta phải không ngừng đặt ra là cuộc sống đạo của tôi có thật sự là một đóng góp vào việc cải tạo một xã hội đang băng hoại về đạo đức và những giá trị tinh thần không? Giáo hội mà tôi là thành phần, có xứng đáng là điểm tựa đạo đức cho nhiều người không?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa không thích chúng con nói mà không làm. Chúa càng không thích lối sống giả tạo của chúng con. Xin Chúa hãy giúp chúng con biết kiện toàn đời sống của mình theo Tin Mừng của Chúa. Xin Chúa hãy giúp chúng con can đảm làm chứng cho tình yêu của Chúa, một tình yêu dấn thân đến nỗi quên cả tính mạng mình, một tình yêu cho đi mà không mong đền đáp, một tình yêu chân thành để có thể cúi mình phục vụ mà không so đo tính toán. Xin dạy chúng con biết khiêm tốn để sống gần gũi, hòa đồng với nhau. Xin loại trừ nơi chúng con thái độ kẻ cả, tự cao tự đại để chúng con luôn là người dễ mến đối với mọi người.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng hiền lành và rất mực khiêm nhường, xin dạy chúng con biết đối xử với nhau trong khiêm tốn hiền hòa. Xin soi sáng hướng dẫn chúng con để chúng con không ngừng nhìn lại bản thân và nhận ra những thiếu sót lầm lỡ trong cuộc sống đạo, để từ đó chúng con quyết tâm vươn lên mỗi ngày trên đường theo Chúa. Amen

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.