Tagesarchive: 26. Juli 2018

Thánh Gioakim và Anna.

Diese Galerie enthält 2 Fotos.

Thánh Gioakim và Thánh Anna Anna là một thiếu nữ trẻ tuổi khi kết hôn với Gioakim. Cả hai là những người đạo đức, sống đời chiêm niệm, tuân giữ luật lệ đạo Do Thái. Thời ấy, dân Do Thái … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Thánh Gioakim và Anna.