Tagesarchive: 20. Juli 2018

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,1-8)

Lạy Chúa! Có những lúc, đời sống đạo của chúng con bị o ép bởi việc cố gắng giữ luật; Chúng con giữ lễ Chúa Nhật hay đọc kinh xem lễ có lẽ vì chúng con sợ tội, vì sợ … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Bai Viet | Comments Off on “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,1-8)