“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,1-8)

Lạy Chúa!

Có những lúc, đời sống đạo của chúng con bị o ép bởi việc cố gắng giữ luật; Chúng con giữ lễ Chúa Nhật hay đọc kinh xem lễ có lẽ vì chúng con sợ tội, vì sợ chết sa hỏa ngục hơn là vì tình yêu của chúng con với Chúa. Vậy nên, cũng chẳng mấy khi chúng con nhẹ nhàng đến ngồi bên Chúa để lắng nghe và trò chuyện với Chúa. Chúng con Sợ nhiều hơn là Yêu.

Có đôi khi những lầm lỗi, những bất toàn của anh em làm cho chúng con mờ mắt mà quên đi rằng bản thân chúng con tội lỗi cũng ngập tràn. Chúng con thấy rằng anh em cần hãm mình, hi sinh mà quên đi rằng chính chúng con phải hi sinh trước hết.

Có những lúc chúng con đặt luật lệ làm mục tiêu phấn đấu, mà quên đi rằng Chúa mới là mục tiêu phấn đấu của cuộc đời chúng con.

Xin dạy chúng con biết rằng Chúa muốn chúng con yêu mến và giữ gìn lề luật luật Chúa bằng tinh thần hi sinh, niềm tin và lòng bác ái. Biết Yêu Thương anh em mình thay vì Xét Đoán  những bất toàn của họ. Nhất là biết sống cho Chúa chứ không phải cho những ước muốn riêng tư của chúng con, Bởi vì chúng con chỉ có một giới luật duy nhất và trên hết cần phải giữ là: “Anh em hãy yêu mến nhau như chính Thầy đã yêu mến anh em” (Ga 13,34).

>>> 1 trong 10 khuyết điểm tuyệt vời của Chúa Giêsu <<<

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.