Tagesarchive: 8. Juli 2018

Đức Kitô bị chối từ

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Kitô bị những người đồng hương từ chối. Sự từ chối này có những lý do riêng của nó. Đó là họ chỉ nhận thấy Đức Kitô là con bác thợ mộc … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Đức Kitô bị chối từ