Tagesarchive: 9. Juli 2018

“Ai Chạm Đến Ta?”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Không ai có thế đến với tha nhân nếu chính mình không sẵn sàng chạm đến thân thể của họ. Nếu bạn không sẵn sàng chạm đến một người vô gia cư, một người say rượu hoặc một người thật … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Ai Chạm Đến Ta?”