Tagesarchive: 7. Juli 2018

Rượu mới, bầu cũng phải mới

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Đó là giáo lý mới của Đức Giê-su. Ta biết “rượu mới Đức Giê-su ban tại tiệc cưới Cana thì ngon hơn rượu cũ” (Ga 2,1-10), nên Giáo Lý Mới của ngài ban làm hoàn hảo Giao Ước cũ qua … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Rượu mới, bầu cũng phải mới