Tagesarchive: 24. Juli 2018

Ai vâng theo ý Cha Ta ở trên trời…

Diese Galerie enthält 1 Foto.

William Barlay, một học giả Kinh Thánh nổi tiếng người Anh đề nghị sửa một dấu trong Kinh “Lạy Cha” như sau: Giữa những câu “chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến” và câu “ý Cha … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Ai vâng theo ý Cha Ta ở trên trời…