Tagesarchive: 25. Juli 2018

THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Thánh Giacôbê là anh của Thánh Gioan Thánh Sử. Cả hai được Ðức Giêsu mời gọi khi họ đang trên thuyền đánh cá, làm việc với người cha ở biển Galilê. Trước đó, Ðức Giêsu đã gọi một đôi anh … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ