Tagesarchive: 15. Juli 2018

Sứ mệnh tông đồ

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Tôi hình dung ngày Chúa nhật, Chúa Giêsu gọi tất cả chúng ta đến xum họp chung quanh bàn thờ để hiệp dâng Thánh lễ với Ngài. Rồi sau đó, Ngài sai chúng ta đi đưa Tin mừng, như các … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Sứ mệnh tông đồ