Tagesarchive: 4. Juli 2018

Hai mẫu người

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Lời Chúa: Mt 8,28-34 28Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Hai mẫu người