Lời Kinh Gia Đình

Ai làm cha làm mẹ từng ngày từng đêm ước mơ
Gia đình luôn thuận hòa an bình đẹp như tứ thơ
Mong! mong sao đàn con luôn vâng lời mẹ
Tin nơi tình cha dẫu bao vui buồn
Một lòng yêu chúa như gia đình thánh gia.

Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn, trong nguồn chảy ra
Trong nguồn chảy ra, như trong nguồn chảy ra…

Xin cho, xin cho mọi nhà
Xin cho mọi nhà yêu thương đậm đà
Để nêu gương sáng, để nên chứng nhân như gia đình thánh gia.

Ai làm con hãy hiểu một đời mẹ cha ước xin
Cho đàn con của mình đêm ngày lòng luôn mến tin
Như! GiêSu ngày xưa sinh nơi nghèo hèn
Nhưng không thở than sống trong an bình
Một lòng tôn kính nơi cha mẹ phúc vinh.

Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn, trong nguồn chảy ra
Trong nguồn chảy ra, như trong nguồn chảy ra…

Xin cho, xin cho mọi nhà
Xin cho mọi nhà yêu thương đậm đà
Để nêu gương sáng, để nên chứng nhân như gia đình thánh gia.

Ai làm cha hảy hiểu từng ngày vợ, con khấn xin
Cho người cha của mình trong đời tràn muôn thánh ân
Cha ! Giuse ngày xưa bao năm miệt mài
Hy sinh nhọc lao để nuôi gia đình
Thực hành ý Chúa không một lời thở than.

Xin những ai làm mẹ tìm về noi gương thánh gia
Như vầng trăng dịu hiền mẹ là niềm vui thiết tha
Xin! xin cho mẹ yêu hy sinh thật nhiều
Tuy bao khổ đau vẫn không u sầu
Là niềm ân ủi cho gia đình dấu yêu.

Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn, trong nguồn chảy ra
Trong nguồn chảy ra, như trong nguồn chảy ra…

Xin cho, xin cho mọi nhà
Xin cho mọi nhà yêu thương đậm đà
Để nêu gương sáng, để nên chứng nhân như gia đình thánh gia…

      1. Lời Kinh Gia Đình
Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet, Nhac veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.