Tagesarchive: 27. Juni 2018

« Cây tốt thì sinh quả tốt… »

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Mt 7, 15-20 Trong Bài Giảng Trên Núi (Mt 5-7), để mời gọi chúng ta sống tương quan đích thực với Thiên Chúa, nghĩa là sống như những người con của Cha trên trời : « anh em hãy nên … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on « Cây tốt thì sinh quả tốt… »