Tagesarchive: 17. Juni 2018

Bông lúa trĩu hạt.

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Một người có cái nhìn bi quan về Hội Thánh chắc sẽ tìm được nhiều dữ kiện để chứng minh. Tại một số nước phương Tây, có nhiều nhà thờ vắng người, chủng viện thiếu chủng sinh, tập viện tạm … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Bông lúa trĩu hạt.