Tagesarchive: 5. Juni 2018

Của Xêda, trả về Xêda

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Nhóm Pharisêu và nhóm Hêrôđê không phải là hai nhóm hợp nhau. Nhưng họ lại rất hợp nhất trong việc muốn trừ khử Đức Giêsu (Mc 3, 6). Ngài đã từng nhắc các môn đệ đề phòng “men” của hai … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Của Xêda, trả về Xêda