Tagesarchive: 18. Juni 2018

Luật cũ cũng rất xót thương

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Chúa Giêsu đã nói đến sự công chính của các môn đệ Ngài phải vượt hẳn sự công chính của giới luật sĩ và biệt phái, phân đoạn Phúc Âm này nói lên đặc điểm của đời sống người Kitô … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Luật cũ cũng rất xót thương