Tagesarchive: 4. Juni 2018

Dụ Ngôn Tá Điền Vườn Nho

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Qua dụ ngôn người làm vườn nho sát nhân, không những Chúa Giêsu ám chỉ đến cái chết dã man mà các Thượng tế và Biệt phái sẽ gây ra cho Ngài, nhưng Ngài còn loan báo về sự phục … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Dụ Ngôn Tá Điền Vườn Nho