Tagesarchive: 2. Juni 2018

Ông lấy quyền gì mà làm điều đó?

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Các bạn thân mến, Sau khi Chúa Giêsu đuổi quân buôn bán ra khỏi đền thờ, “các thượng tế, kinh sư và kỳ mục” họp bàn với nhau để chủ ý ghép Chúa Giêsu vào tội “lộng quyền” nhằm giết Chúa Giêsu. Họ bàn … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Ông lấy quyền gì mà làm điều đó?