Tagesarchive: 21. Juni 2018

Thực Thi Thánh Ý Chúa

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Lạy Chúa là Chúa con, xin dạy con thực thi thánh ý Ngài”. Thánh Phanxicô thành Assisi đã thường cầu nguyện với Chúa như trên. Mỗi ngày chúng ta cũng thường cầu nguyện Kinh Lạy Cha, trong đó có lời … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Thực Thi Thánh Ý Chúa