Tagesarchive: 1. Juni 2018

“Nhà Ta là nhà cầu nguyện”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Mc 11, 11-26 Trước hết, chúng ta được mời gọi nhìn ngắm Đức Giê-su và các môn đệ trong hành trình đến Giê-ru-salem và vào Đền Thờ. Nhưng khi chiều đến, các ngài ra khỏi (c. 11 và 20). Tại … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Nhà Ta là nhà cầu nguyện”