Tagesarchive: 25. Juni 2018

Xét mình

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Đã là người ai cũng có tội. Thánh Gio-an tông đồ đã nói: “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Xét mình