Tagesarchive: 21. Dezember 2018

“Em thật có phúc, vì đã tin…”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Qua bài Tin mừng ghi lại hoạt cảnh Đức Maria đi thăm viếng bà Êlizabeth, người chị họ đang ở miền Giuđêa thành Ain Karim cách Giêrusalem 7 cây số về phía tây, để chia sẻ niềm vui và giúp … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Em thật có phúc, vì đã tin…”